Privacy Policy

Beste bezoeker,

Om ervoor te zorgen dat u zich veilig voelt tijdens het gebruik van deze website, willen wij u gedetailleerde informatie geven over de manier waarop we uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en overdragen. Het gebruik van deze website impliceert uw aanvaarding van deze privacy policy. Indien u niet akkoord gaat met onze privacy policy, gelieve deze website niet te gebruiken.

 

Imprint

Verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring is

SiteSupport
Haven 4
4811WK Breda

+31.76 520 28 54
[email protected]

KvK-nummer: 20075250
Btw-nummer: NL803737877B01

 

Welke gegevens wij verzamelen en waarom

Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Voorbeelden van de persoonsgegevens die wij verwerken zijn bedrijfsnaam, voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres en overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
•  Het afhandelen van uw bestelling, incl. verzending en betaling
•  U te contacteren indien dit nodig is in het kader van onze dienstverlening
•  U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
•  Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
•  Onze website te verbeteren en onze dienstverlening beter af te stemmen op uw voorkeuren
•  Het voldoen aan onze wettelijke verplichten, bijv. het voeren van een correcte financiële boekhouding.

 

Delen van persoonsgegevens

Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Mogelijk verstrekken wij uw persoonsgegevens ook aan derden voor andere doeleinden, in die gevallen gebeurt dat alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

 

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected].

 

Beveiliging

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de doelen waarvoor uw gegevens worden verzameld. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via [email protected]

 

Cookies

Onze website gebruikt functionele, analytische en tracking cookies en vergelijkbare technieken. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.
We gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.
Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Contact

Heeft u vragen in verband met dit privacybeleid, of met zaken die met privacy of een mogelijke inbreuk op uw privacy te maken hebben, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

 

Deze website maakt gebruik van cookies, lees meer